วิถีชีวิตคนกับช้าง ปางบุญ

Tel. 09 1480 7902
E-mail : aklinkosum@gmail.com

Name : อธิศกิตติ์ กลิ่นโกสุมภ์

Project : ผลงานภาพถ่ายนี้ได้แรงบันดาลใจจากการประกวดถ่ายภาพในหัวข้อเกี่ยวกับช้างในวัฒนธรรมไทย จึงตั้งใจนำผลงานที่ประกวดถ่ายภาพมาพัฒนาและต่อยอด รวมถึงศึกษาวิถีชีวิตคนกับช้างเพื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานภาพถ่ายชุดแนว Documentary  

Artist Statement :

     ผลงานภาพถ่ายนี้ได้แรงบันดาลใจจากการประกวดถ่ายภาพในหัวข้อเกี่ยวกับช้างในวัฒนธรรมไทย จึงตั้งใจนำผลงานที่ประกวดถ่ายภาพมาพัฒนาและต่อยอด รวมถึงศึกษาวิถีชีวิตคนกับช้างเพื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานภาพถ่ายชุดแนว Documentary 

     ภาพชุดนี้เป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของโขลงช้างปางบุญ โดยที่ได้รับการดูแลจากควาญช้างที่เป็น ปกาเกอะญอ ซึ่งมีวีถีการเลี้ยงดูช้างด้วยความรักความผูกพัน และมีการเลี้ยงให้อยู่ตามธรรมชาติ ส่วนของพื้นที่ถ่ายภาพอาศัยอยู่ในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง

     This work was inspired by a photography contest about elephants in Thai culture, with the intention of developing and studying the lifestyles of both humans and elephants to create a series of documentary-style photographs.

     This set of photos presents the life story of the Pang Bun herd of elephants. They are lovingly cared for and live together in nature, tended by mahouts who are Pakakayo people. The photos were taken at the Thai Elephant Conservation Center in Lampang Province.