ชีวิตของฉันไม่ต่างจากเธอ

    ผลงานภาพถ่ายชิ้นนี้นำเสนอความหมายของสีปีกผีเสื้อ ที่ไม่ต่างอะไรกับชีวิตเรา ชีวิตมักแบ่งเป็น2ช่วงเวลานั้นคือ หากมีทุกข์ก็ต้องมีสุขเสมอ โดยจะนำความหมายของสีปีกผีเสื้อ มาเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่าย โดยผู้สร้างสรรคคิดว่าชีวิตของผู้สร้างสรรค์ก็ไม่ต่างอะไรกับผีเสื้อ เมื่อเกิดมาก็ต้องมีทุกข์มีสุข มีพบมาจากกันตามกาลเวลา ถึงจะมีเรื่องเลวร้ายมากแค่ไหนยังไงเราผู้ที่ยังมีลมหายใจก็ยังคงต้องใช้ชีวิตกันต่อไป เหมือนผีเสื้อที่เกิดมากใช้ชีวิตผ่านอุปสรรค์โบยบินและก็ตายไป วนเวียนแบบนี้ แต่อย่างน้อยครั้งนึงก็ได้มีอิสระที่จะบินไปได้ทุกที่ที่อยากจะไปได้สะบัดปีสีสวยให้ใครต่อใครได้ชม

     โดยภาพถ่ายจะมีสิ่งที่แฝงอยู่ ยกตัวอย่างเช่น ผีเสื้อสีขาว หมายถึงลางร้าย สิ่งที่สื่อถึงลางร้ายคือ กระจกที่แตกตามความเชื่อของคนไทย หรือแม้แต่สร้อยที่ขาด หวีที่หัก และเกลือที่หก ผีเสื้อสีดำ หมายถึงความตาย สิ่งที่สื่อถึงความตายคือ หัวกะโหลก ดอกไม้จันทน์ และมัดตราสัง ผีเสื้อน้ำเงิน หมายถึงลางดี ความโชคดี สิ่งที่สื่อถึงลางดี ความโชคดี คือแมวกวัก กวักโชคกวักลาภ Evil eye นำความเจริญรุ่งเรือง โอมาโมริ ถุงเก็บโชคดี ลูกเต๋า9จุดไร้อุปสรรค มีเงินมีทอง หินมงคล ไพลิน(Blue Sapphire) ฉลาด มั่งคั่ง ร่ำรวย บารมี หินตาแมว (Cat’s eye) นำโชค เรียกทรัพย์ เสน่ห์ บลูอาเกต(Blue Agate) สติปัญญา ค้าขาย รุ่งเรือง ลาพิศ(Lapis Lazuli) ปกป้องคุ้มครอง เกล็ดหิมะ(Ice Quartz) สมาธิ ขจัดความเครียด จิตใจสงบ เบริล(Beryl) ฉลาด เสน่ห์ เมตตา ผีเสื้อสีส้มหมายถึงความสุข โดยภาพถ่ายภาพนี้จะแตกต่างจาก3รูปเพราะบุคคลในภาพล้วนเป็นบุคคลที่ทำให้ผู้สร้างสรรค์งานมีความสุขเสมอ

 

    This photographic work presents the meaning of butterfly wing colors. which is no different from our lives Life is often divided into 2 periods: If there is suffering, there must always be happiness. It will bring the meaning of the color of butterfly wings. Let’s tell stories through photos. The creator thinks that the creator’s life is no different from that of a butterfly. When born, there must be suffering and happiness. They have come from each other over time. No matter how bad things are, those of us who are still breathing must still go on with our lives. Like a butterfly that is born many times, lives through many obstacles, flies and then dies. Going around like this But at least for once I have the freedom to fly wherever I want to show off my beautiful colors for everyone to see.

     The photos will have hidden things. For example, a white butterfly means a bad omen. What is a bad omen? Broken glass according to Thai people’s beliefs Or even a broken necklace, broken comb, and spilled salt. A black butterfly means death. Items that symbolize death are skulls, sandalwood flowers, and silver crests. Blue butterflies mean good omens and good luck. Things that symbolize good omens and good luck are beckoning cats, beckoning luck, beckoning fortune. Evil eye brings prosperity. Omamori storage bag. Good luck, 9-point dice, no obstacles, have money and gold, auspicious stone, Blue Sapphire, wisdom, wealth, wealth, prestige, Cat’s eye stone, brings luck, attracts wealth, charm, Blue Agate, wisdom, trade, prosperity, Lapis Lazuli ) protect Snowflake (Ice Quartz) meditation, eliminates stress, calm mind. Beryl (Beryl), clever, charming, kind. Orange butterfly means happiness. This photo is different from the 3 photos because of the person in the photo. They are all people who always make the creators happy.

351 Kittiyanee Kongpradi