กลิ่นอุ่น

     คนเราล้วนมีความทรงจำกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นความทรงจำที่ดีจนตราตรึง หรือเป็นความทรงจำแย่ๆที่เป็นบาดแผลในใจ ความทรงจำเหล่านี้ ล้วนแล้วเป็นสมบัติส่วนตัวที่มนุษย์ทุกคนจะได้ครอบครองมัน และเป็นที่มาที่ไปของตัวตนเรา ในทุกๆความทรงจำเรามักจะมีบุคคลเป็นส่วนผสมเกี่ยวข้อง ที่ทำให้เส้นเวลาของเรื่องราวนั้นน่าจดจำมากยิ่งขึ้น

     ข้าพเจ้าจึงอยากถ่ายทอดความทรงจำของตัวข้าพเจ้าเอง ที่มีอีกบุคคลมาส่งผลให้ความทรงจำนั้น เป็นความทรงจำที่น่าจดจำจนถึงทุกวันนี้ เป็นกลิ่นเก่าๆที่จะหวนกลับไปหาบุคคลคนนั้นได้อยู่เสมอ ด้วยช่วงเวลาและอายุพาเราเริ่มห่างหายจากเรื่องราว พื้นที่ บุคคลนั้นๆ เราอาจจะเกือบลืมเลือนหรือลืมมันไปแล้วบ้าง มันคงน่าเสียดาย ถ้าเราจะลืมเรื่องราวอบอุ่นๆแบบนั้นไป มันทำให้หวนคิดถึงและอยากกลับไปเก็บความทรงจำแบบนั้นอยู่ ผู้สร้างผลงานจึงอยากกลับไปบันทึกความทรงจำ กลิ่นที่คุ้นเคยความคิดถึงแบบนั้นอีกครั้ง ก่อนจะสายไปกว่านี้

     We all have memories. Whether it’s a good memory until it’s lasting. Or is it a bad memory that is a wound in the heart? these memories They are all personal property that every human being will possess. and is the origin of our identity. In every memory, we usually have a person involved. That makes the story’s timeline even more memorable.

     Therefore, I would like to convey my own memories. that another person came to affect that memory It is a memorable memory to this day. It’s an old scent that can always go back to that person. As time and age take us away from that story, that space, that person, we may almost forget it or have already forgotten it. It would be a pity. If we forget warm stories like that It makes me nostalgic and want to go back and keep those memories. The creator of the work therefore wants to go back and record his memories. Familiar smell That kind of remembrance again Before it’s too late

353 Jakkarat Kraibamrung