ดื่มด่ำ ณ ห้วยลาน

     วิดีโอธรรมชาติ สามารถทำให้ผู้คนได้รู้สึกผ่อนคลายและสบายสายตา ประกอบด้วยเทคนิคการตัดต่อที่ดูลื่นไหลผสมผสานกับเสียง432hz ที่ฝังแล้วทำให้รู้สึกสงบ ข้าพเจ้าได้สร้างผลงานด้วยการใช้ประบวนการการถ่ายภาพเคลื่อนไหวธรรมชาติ และเทคนิคการตัดต่อวิดีโอจนทำให้เกิดเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ข้าพเจ้านั้นได้เห็นถึงความเครียดและความต้องการของผู้คนที่ทำงานในเมืองจนไม่มีเวลาไปเที่ยว จึงได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนในเมือง จึงได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการผ่อนคลายด้วยเสียงและภาพเคลื่อนไหวของธรรมชาติ และได้พบว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่ทำให้ผ่อนคลายมากที่สุด

     The natural scenery video, combined with smooth editing techniques and embedded 432hz sounds, creates a tranquil atmosphere that relaxes viewers’ minds and soothes their eyes. I created this piece by capturing footage of natural movements and applying editing techniques to achieve this result. Recognizing the stress and lack of leisure time among urban workers, I aimed to cater to their needs by producing this video. Researching relaxation methods, I found that nature is the most effective way to unwind.This video serves as a response to the urban population’s desire for relaxation, providing them with a serene experience amidst their busy lives.

355 Charukit Palee