จินตนา

     จินตนา เป็นผลงาน Teaser MV ที่ทำร่วมกับศิลปินเจ้าของเพลง KORPOR โดยเขาได้พูดไว้ว่า “ จินตนา คือ การกลัวในสิ่งที่อยากจะทำว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะหายไปเพราะความหลงลืม ” ข้าพเจ้าจึงตีความให้สิ่งที่อยากทำเหล่านั้นเปรียบเสมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เราอยากยังคงอยากจดจำเรื่องราวของเธอเอาไว้ให้ได้นานที่สุด

     ข้าพเจ้าเชื่อว่าความรู้สึกเหล่านี้ไม่มีมีเพียงแค่พวกข้าพเจ้าเท่านั้นที่รู้สึก แต่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้ล้วนมีสิ่งที่อยากทำ คนที่อยากพบเจอ หรือสถานที่ที่อยากไป แต่แล้วในที่สุดผู้คนก็ไม่ได้ทำในสิ่งเหล่านั้นเพราะชีวิตของคนเรามีสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากมายจน “ ลืม ” ในสิ่งที่ตนเองอยากที่จะทำไปในท้ายที่สุด

     Jintana is a Teaser MV made with the artist who wrote the song KORPOR, he said, “Jintana is the fear of what you want to do, that those things will disappear because of forgetfulness. “So, I interpret those things I want to do as a woman we want to remember her story for as long as possible.

     I believe these feelings are not unique to me. But the people who live here all have things they want to do. But then people don’t do those things because there are so many things to focus on in people’s lives. “Forget” what they ultimately wanted to do.

356 Jirakit Rakthai