คิดถึง

     ภาพถ่ายอาหารบนฉากพื้นไม้เป็นผลงานที่เกิดจากตัวข้าพเจ้าเองที่เป็นเด็กจากต่างจังหวัด นั่นก็คือจังหวัดสงขลาที่อยู่ภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งได้ย้ายเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยช่วง 2-3 เดือนแรกที่ย้ายเข้ามาอยู่นั้น ทำให้ได้รู้ว่า อาหารในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีอะไรถูกปากข้าพเจ้า เรียกได้ว่า แทบจะกินไม่ได้ จึงทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงบ้าน สิ่งแวดล้อม และอาหารในที่ที่ข้าพเจ้าได้เติบโตมา

     ข้าพเจ้าจึงได้นำเมนูอาหารในจังหวัดสงขลา ก็คือ เต้าคั่ว ข้าวยำ และข้าวมันแกงไก่ ซึ่งเป็นอาหารที่ข้าพเจ้านั้นชอบกินมากมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนโต จากความห่างไกลกลายเป็นความคิดถึงบ้านของข้าพเจ้าที่จากมาไกล สื่อออกไปผ่านผลงานภาพถ่ายของเมนูอาหาร

     The food photography on a wooden backdrop is a creation that stems from myself, originally a child from the province of Songkhla in the southern part of Thailand. Having relocated to study at Chiang Mai University, during the initial 2-3 months of living there, I discovered that the local cuisine in Chiang Mai didn’t suit my palate. It was almost as if I couldn’t find anything to eat, leading me to reminisce about my hometown, the environment, and the food I grew up with.

     As a result, I decided to showcase the dishes from my hometown of Songkhla through my photography. These include “Tao Kua”, “Khao Yam”, and “Khao Man Gang Gai , which are dishes I have loved since childhood. From a sense of distance, it transformed into a longing for the home I come from, and I express this sentiment through photographs of the food.

359 juraluk prasongchan