ยุวดี

     อารมณ์ของความโหยหาอดีตเป็นอารมณ์สามัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ การสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายชุดนี้ เริ่มต้นจากความผูกพันของผู้สร้างสรรค์ที่มีต่อคุณยาย ซึ่งผู้สร้างสรรค์จะสื่อออกมาทางภาพถ่ายเพื่อให้ผู้ชมเล็งเห็นถึงวิถีชีวิตของคุณยายในแต่ละวันแต่ละเวลาที่ผ่านพ้นไป คุณยายเป็นคนที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่ยังเล็ก สมัยก่อนแกยังใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างคนทั่วไป ชอบไปเที่ยว ไปซื้อผ้ามาสั่งตัด ไปซื้อผักผลไม้มาทำกิน แต่ ณ ปัจจุบันนี้ คุณยายเป็นโรคอัมพฤกษ์จึงทำให้ครึ่งล่างไม่สามารถใช้งานได้ ผู้สร้างสรรค์จึงอยากจะนำเสนอวิถีชีวิตของคุณยายที่วนลูปเดิมๆซ้ำไปซ้ำมา อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมทุกๆวัน ที่ไม่ได้อยากเป็น แต่ชะตากรรมลิขิต ภาพความเป็นจริงกับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ ผู้สร้างสรรค์อยากจะนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ ภาพถ่าย narrative photography / fine arts ผลงานการสร้างสรรค์ในครั้งนี้จะเป็นความทรงจำอีกอย่างหนึ่งที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับในขณะทำงานภาพถ่ายชุดนี้

     The feeling of nostalgia for the past is a common human emotion. The creation of this photoshoot series began with the creator’s attachment to their grandmother, aiming to visually communicate her daily life. Grandmother was someone who cared for the creator since they were young. In the past, she lived a normal life, enjoying outings, shopping for clothes, and buying groceries to cook. However, now she suffers from Alzheimer’s disease, rendering her lower body unusable. The creator wanted to showcase her repetitive daily life within a square frame, a life she did not choose but was fated to. The creator aims to present this work in the form of narrative photography/fine arts, capturing another memory during the process of creating this photoshoot series.

364 Natchanon Na Takuath