ความรู้สึกสีน้ำเงิน

     Feeling blue คือ ความรู้สึกที่เป็นสีน้ำเงินหรือที่เราเรียกกันว่าความรู้สึกเศร้า ข้าพเจ้าใช้ขบวนการสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการ cyanotype และใช้ดอกไม้เป็นเมนหลักในการสร้างสรรค์ให้ออกมาในรูปแบบผู้หญิงและดอกไม้ โดยการนำแรงบันดาลใจมากจากความชอบและความสนใจในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่คล้องจองกับดอกไม้ ตอนที่กำลังจัดทำผลงานชิ้นนี้ตัวของข้าพเจ้าเองอยู่ในช่วงที่รู้สึกเสียใจ เศร้าโศก ข้าพเจ้าจึงสร้างสรรค์ผลงานผ่านความรู้สึก ผสมผสานความเป็นจริงและจินตนาการลงไปบนภาพ จึงนำความรู้สึกของตนเองมาจัดทำร่วมกับดอกไม้ ดอกไม้แต่ละชนิดมีความหมายที่แตกต่างกันข้าพเจ้าเลือกใช้ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนของความรู้สึกต่างๆ ดอกไฮเดรนเยียร์ เป็นดอกไม้แห่งความเย็นชาหรือหัวใจด้านชา ดอกเบญจมาศ เป็นดอกไม้สื่อถึงสัจจะ ความจริงแท้และความตาย ดอกกุหลาบ เป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรักและความลุ่มหลง ดอกอัสโฟเดล เป็นดอกไม้ที่ใช้แทนความทรงจำที่ฝังลึกในจิตใจ ดอกบลูบอนเน็ต ใช้สื่อถึงการบอกลา ดอกลั่นทม ใช้แทนความทุกข์ระทม ดอกลิลลี่ สื่อถึงความเกลียดชัง

     ข้าพเจ้าจึงอยากถ่ายทอดความรู้สึกเศร้าที่ไม่ใช่เพียงแต่ข้าพเจ้าเท่านั้นที่มีความรู้สึกนี้ แต่ข้าพเจ้าอยากให้ทุกคนมองเห็นความเศร้านั้นผ่านผลงานของข้าพเจ้า

     Feeling blue is a blue feeling or what we call a sad feeling. I use the creative process through the cyanotype process. And use flowers as the main focus in creating feminine and floral designs. By drawing inspiration from your passion and interest in the subject of emotions that rhyme with flowers When creating this work, I myself was in a period of feeling sad and sad, so I created the work through my feelings. Mix reality and imagination into the picture. Therefore, he brought his own feelings and created them together with the flowers. Each type of flower has a different meaning. I choose flowers that symbolize or represent various feelings. Hydrangea flower it’s a flower of coldness or a numb heart. Chrysanthemum is a flower that represents the truth and death . Roses are flowers that symbolize love and passion. Asphodel flowers are flowers that represent memories that are buried deep in the mind. Bluebonnet flowers Used to mean saying goodbye. Frangipani flowers are used to represent sorrow. Lily flowers represent love hate.

    I would like to convey a feeling of sadness that is not only felt by me. But I want everyone to see that sadness through my work.

365 Natthanicha Sukrat