อาคารย่านนิมาน

     นิมมานคือย่านท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีคนหลากหลายประเทศมาเยี่ยมชมและซื้อของฝากอยู่เสมออีกทั้งความหลากหลายของอาคารสถาปัตยกรรมต่างที่ดูแต่ต่างไม่เหมือนกันไปตามแต่ละที่เขตของนิมมานซึ่งนั้นทำให้ตัวอาคารของนิมมานนั้นมีความหลากหลายและมีความเอกลักษณ์ของตัวอาคารเองที่เด่นจะตัวอาคารอื่นในแถบใกล้กัน

     ผลงานนี้คือการถ่ายทอดมุมมองของตัวผมที่ได้เดินผ่านย่านนิมมานอยู่เป็นประจำทั้งการขับผ่านและเดินเท้าซึ่งทำให้เห็นความหลากหลาของตัวอาคารในนิมมานมากมายแต่ส่วนที่ได้เจอนั้นจะมีแต่ความรกและความยุ่งเหยิงของนิมมานทั้งสายไฟทั้งรถตและอื่นๆอีกมากที่ทำใไให้สภาพโดยรอบของตัวอาคารนั้นมันมีความรกรุงรังและดูไม่สวยงามตามสิ่งที่เราจะมอง

     ตัวผมหวังว่าผลงานนี้จะทำให้ทุกคนเห็นถึงมุมมองของคนที่ได้อยู่ใกล้ชิดและเดินทางไปมาในนิมมานว่านิมมานมีอาคารรูปแบบต่างที่สวยงามที่ไม่เหมือนกันที่มีพร้อมกับความรกรุงรังของเขตนิมมานที่เป็นเอกลักษณ์และยั่งคงอยู่ไม่แยกจากกันได้ของย่านนิมมานแห่งนี้

     Nimman is a tourist district in Chiang Mai province where people from many countries come to visit and buy souvenirs. There are also a variety of buildings and architecture that look different but are different in each district of Nimman, which makes the buildings of Nimman There is a variety and uniqueness of the building itself that stands out from other buildings in the nearby area. This work is a representation of my perspective as I regularly walk through the Nimman area, both driving by and walking, which allows me to see the variety of buildings in Nimman, but the parts I see are only cluttered. And the messiness of Nimman, including electrical wires, cars, and many other things, makes the surrounding environment of the building cluttered and not beautiful according to what we are looking at. I hope that this work will make everyone see the perspective of those who live close and travel around Nimman that Nimman has beautiful buildings in different styles that are different from the clutter. Nimman District is unique and remains inseparable from this Nimman area.

366 Natthapon Singsan