เดินเล่นในเชียงใหม่

      จุดเริ่มต้นของงานนี้นั้นเกิดมาจากการที่ผมนั้นได้มีโอกาสเดินเล่นในบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่ และพกกล้องไปเดินเล่นใช้ชีวิตภายในเมือง และเจอกับผู้คนมากมายจึงเลือกที่จะถ่ายช่วงจังหวะหรือการกระทำของคนเหล่านั้นเก็บไว้ และพอเวลาเริ่มผ่านไปผมนั้นจึงมีความเริ่มสนใจในการถ่ายภาพในเชิงที่เรียกว่าสตรีท [ Street ] มากยิ่งขึ้น โดยมีช่างภาพ อาทิเช่น Garry Winogrand หรือ Alex Webb เป็นต้น ซึ่งภาพทั้งหมดเองนั้นจะเป็นภาพขาวดำเพื่อให้เห็นความเปรียบต่างของแบบและตัดทอนสิ่งที่เป็นสีออก

       สิ่งที่อยากจะสื่อสารผ่านงานนี้นั้นคือจะเป็นการถ่ายทอดถึงการถ่ายสตรีทภาพขาวดำเชียงใหม่หรือเป็นการถ่ายสตรีทรอบตัวของผมในชีวิตประจำวันทั่วไปในเชียงใหม่ของผมเอง ในแต่ละที่ที่ผมไปมา เช่น กาดหลวง กาดเมืองใหม่ ประตูท่าแพ และที่อื่นๆ ในคูเมืองเชียงใหม่หรือเลยตัวเมืองออกไปเล็กๆ น้อยๆ

สิ่งที่ผลงานของผมนั้นคาดหวังนั้นคือการได้เห็นถึงภาพถ่ายสตรีทในแบบของผมเองการได้เห็นภาพที่ตรงจังหวะและการเล่นกับแสงและเงา และได้เห็นผู้คนภายในภาพนั้นๆ และยังเหมือนเป็นการถ่ายทอดบรรยากาศ ณ ที่ตรงนั้น ออกมาให้ผู้ชมนั้นเห็นอีกด้วย

      The beginning of this work arose when I had the opportunity to walk around Chiang Mai city. and carry a camera for a walk around the city And met many people, so chose to record the moments or actions of those people. And as time began to pass, I became more interested in photography called street [Street] with photographers such as Garry Winogrand or Alex Webb, etc., where all the pictures themselves were pictures. Black and white to contrast the design and contrast the colors.

     What I want to communicate through this work is whether it will be about my black-and-white street photography in Chiang Mai or my surroundings in my daily life in Chiang Mai. Each place I visited, such as Kad Luang, Kad Mueang Mai, Tha Phae Gate, and other places in the Chiang Mai moat or slightly beyond the city.

     What I hope for in my work is seeing my own style of street photography, seeing images that are timely and playing with light and shadow. and saw the people within that picture And it’s also like conveying the atmosphere of that place for the audience to see as well.

368 Natthaseth Sinlawan