ไม่สงวน

     ผลงานภาพถ่ายชุดนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพถ่าย ของช่างภาพที่มีชื่อเสียงในอดีตที่เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลก 3 ท่าน ได้แก่ Richard Alvedon, Peter LindberghและSteven Meisel ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจที่จะพัฒนาเทคนิคด้านการถ่ายภาพบุคคล สถานที่และงานแฟชั่น โดยใช้ฉากหลังเป็นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

     This photoshoot collection draws inspiration from the works of three renowned photographers who are globally recognized figures from the past Richard Avedon, Peter Lindbergh, and Steven Meisel. The creators were keen on developing techniques in portrait, location, and fashion photography, utilizing Chiang Mai province as the backdrop

372 Thipok Pengjun