ลมมอง

     ผลงานภาพถ่ายชุด Wind Spirit and Glimpse บอกเล่าถึงสายลมในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นและเกาหลี สายลมมักใช้เรียกหรือแทนวิญญาณคนที่จากไป เช่นตู้โทรศัพท์สายลมของในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นเป็นสถานที่ให้คนญี่กล่าวทักทายหรือฝากข้อความไปถึงคนรักที่จากไปผ่านสายลมอันแผ่วเบา

     ผลงานภาพถ่ายชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอมุมมองหากผู้สร้างสรรค์ได้จากไปแล้วเดินทางไปตามสายลมที่พัดผ่านตัวผู้สร้างสรรค์เลือกที่จะพัดผ่านไป ณ ที่ใดและกลับไปที่ไหน ผ่านภาพถ่ายแนวความคิดที่ผสมผสานกับถ่ายถ่าย self-portrait ด้วยเทคนิค slow shutter speed และผสมแสงแฟลชในการเล่าเรื่อง

     This photography series “Wind Spirit and Glimpse” tells the story of the wind in the beliefs of Japanese and Korean people. The wind is often used to call or represent the spirits of those who have passed away. For example, the wind telephone booth in Japanese folklore is a place where people can greet or leave messages for their departed loved ones through the gentle breeze.

    In this photography series, the creator aims to present a perspective of what if the creators have departed and journeyed along the wind that passes through. They choose where to pass through, where to go, and where to return through photographs that blend with the concept of self-portraits using slow shutter speed techniques and mixing flashlights to narrate the story.

376 Panfa Sripasang