เค้กในโอกาสเฉลิมฉลอง

     “เค้ก” นั้นถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองในโอกาสที่น่ายินดี ผลงานภาพถ่ายชุดนี้จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวของเค้กในโอกาสเฉลิมฉลอง โดยผู้สร้างสรรค์ได้นำเทคนิคการถ่ายภาพหุ่นนิ่ง (Still Life Photography) มาใช้เพื่อถ่ายทอดภาพของเค้ก (Cake) ในบรรยากาศของงานเฉลิมฉลองที่แตกต่างกัน อันได้แก่ เค้กขอนไม้ (Yule Log Cake) ในบรรยากาศงานเฉลิมฉลองวันคริสมาสต์ (Christmas) เค้กวันเกิด (Birthday Cake) ในบรรยากาศงานเฉลิมฉลองวันเกิด (Birthday) และเค้กแต่งงาน (Wedding Cake) ในบรรยากาศงานเฉลิมฉลองวันแต่งงาน (Wedding) เพื่อให้ผู้ชมได้รู้สึกถึงบรรยากาศของแต่ละงานเฉลิมฉลองที่แตกต่างกันผ่านอารมณ์ โทนสีและการจำลองบรรยากาศของแต่ละงานเฉลิมฉลองในการรับประทานเค้กทั้ง3ชนิดนี้

     “Cake” is a symbolizes of celebration on joyful occasions. This photography series will be a represent the story of cake in celebration. The creator has employed still life photography techniques to convey cake n different celebrations atmospheres. These include Yule Log cake in the atmosphere of Christmas celebrations, the Birthday Cake in the atmosphere of birthday parties, and the Wedding Cake in the atmosphere of wedding ceremonies to allow viewers to feel the atmosphere of each different celebration through the mood, color theme and atmosphere simulation of each celebration when enjoy eating these 3 types of cakes.

378 Pimtawan lertrapin