เก็บฝัน

     ภาพถ่ายเชิงคอนเซ็ปชัวร์ของข้าพระเจ้า ความฝันคือ สถานการณ์ที่เสมือนจริงและความไม่จริงปะปนกันเป็นประสบการณ์ที่เราทุกคนต้องเคยพบเจอซักครั้งหนึ่ง โดยที่ความฝันโดยส่วนใหญ่เกิดจากจิตใต้สำนึกหรือเรื่องราวที่เราเคยประสบพบเจอ การทำงานของสมองเมื่อเราหลับสมองจะยังคงทำงานต่อไปในระยะหนึ่งเมื่อร่างกายได้เข้าสู่สภาวะหลับไหลกลไกสมองจะเข้าสู่สภาวะหลับฝัน หลังจากที่เราได้ตื่นขึ้นมาหลังจากการหลับฝันแล้วสมองจะไม่จดจำความฝันทำให้เกิดภาพลางๆหรือบางครั้งก็อาจจะจำไม่ได้เลย ข้าพระเจ้านั้น ไม่สามารถจำความฝันได้ แต่อารมณ์ความรู้สึกต่างๆนั้น ข้าพระเจ้า ยังสามารถจำได้ดีและยังคงติดค้างอยู่ในใจหลังตื่นนอน ความรู้สึกคลุมเครือต่างๆเพิ่มขึ้นและยังเกิดคำถามมากมาย จึงอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกหลังความฝันที่เรือนลางผ่านภาพถ่ายที่คลุมเครือ

     “Dreams” is the surreal scenario that once in the life time we’ve all experienced the feeling that made us felt trapped in a trance, confusing of the surrealness of the time that happened. Most of the “Dreams” that happened have developed by the many things that we’ve experience, How brain works is when we’re as sleep the brain function continue to developed to the part of “ Rapid eye movement (REM)” is the stage of sleep where most dreams happen. Its name comes from how your eyes move behind your eyelids while you’re dreaming. During REM sleep, your brain activity looks very similar to brain activity while you’re awake. After woke up we often can remember a part of dream that happened or forgot about the whole dream. Part of my self and my dream I cannot remember it, but the point that made me in to this concept is, the feeling that happened to me after I’ve been dreaming the confusion the vagueness made me felt trapped in a trance made me wondering about many things. I wanted to convey about this visualize feeling through this set of picture.

381 Pawat Kachat