ออกไปและเก็บมันไว้

      ผลงานภาพถ่ายของฉันสร้างจากการรู้สึกว่าตัวฉันเองรู้สึกชื่นชอบในการขับรถ การได้ขับขี่เพื่อได้ไปพบกับสิ่งใหม่ๆระหว่างทาง และทำให้ใจของฉันรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ออกไปเจอสิ่งใหม่ๆ การได้ไปพบกับจุดใหม่ต่างๆมันเป็นสิ่งที่สร้างให้ฉันรู้สึกว่า การได้ขับรถออกไปในสถานที่ต่างๆ มันมักให้อะไรกลับมากลับตัวเองเสมอ และตัวฉันเองรู้สึกยินดีที่ได้รับมันเข้ามามากๆ และการได้พบเจอกับบางสิ่งที่รู้สึกแตกต่างจากคนอื่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันยังอยากเดินทางต่อไป เพื่อยังอยากเก็บความรู้สึกแรกที่ได้เดินทางและได้ไปถึง ภาพถ่ายเชิงวิวทิวทัศน์ต้องการสื่อถึงภาพระหว่างทางของการเดินทางที่ได้ไปพบเจอกับวิวทิวทัศน์ที่ตัวผู้สร้างไม่เคยได้ไปพบเจอมาก่อน และ เป็นการเล่าระหว่างทางของการได้ไปที่ได้ไปสัมผัสด้วยรถคู่ใจของตัวเอง

     My photographic portfolio is based on the feeling that I enjoy driving. Being able to drive to meet new things along the way and make my heart feel excited every time I go out and see something new. Going to new places is what makes me feel like driving out to different places always gives me something back to myself, and I am very grateful to receive it, and to meet something that feels different from others is what keeps me wanting to continue traveling. I still want to capture the first feeling of traveling and arriving. Landscape photography wanted to convey a scenery that the creator had never experienced before, and narrated the way he went to experience it in his own car.

382 Phakphum Rakpanya