ความหลากหลาย

    การสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายชุด….. ได้แรงบันดาลใจมาจาก ความน่าสนใจของตุ๊กตาบาร์บี้(Barbie) ที่มีความหลายหลายของแต่ละคอลเลคชั่น (Collection ) ที่ได้นำเสนอเรื่องราวของความหลากหลายของบาร์บี้รวมถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่สะท้อนค่านิยมทางสังคมและความสนใจทางแฟชั่นของแต่ละยุค ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอรูปแบบของภาพถ่ายเชิงแฟชั่น ด้วยการผสมผสานกับการถ่ายภาพแฟชั่น และการถ่ายภาพแบบ still life ในรูปแบบของแพ็คเกจตุ๊กตาบาร์บี้ที่นำเสนอความแตกต่างที่แสดงถึงค่านิยม และความสนใจทางแฟชั่นที่แตกต่างกัน

     This work is inspired by the diverse Barbie dolls featured in each collection, each telling a story of Barbie’s diversity, including cultural influences reflecting the values of different eras. The diversity portrayed encompasses variations in body shape, appearance, gender, and ethnicity through Barbie dolls. In this photo series, the creator presents a fusion of still life photography techniques with fashion photography, showcasing Barbie dolls in a package. The three dolls featured represent diversity in both style and fashion

388 Watcharaporn Wisetsa