สุนทรียภาพการเคลื่อนไหว

    ผลงานภาพเคลื่อนไหวเชิงทดลอง ชุด Aesthetic of movement ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่ความชื่นชอบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และการใช้สี ผู้สร้างสรรค์ชอบสังเกตุรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆของการเคลื่อนไหว และต้องการถ่ายทอดความสวยงามของการเคลื่อนไหวของสีผ่านเทคนิคการถ่ายภาพวิดีโอเชิงทดลองแบบมาโคร เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดและความสวยงามภายใต้การเคลื่อนที่ของสี ที่เป็นธรรมชาติ โดยที่ไม่มีการบังคับทิศทาง

    The project “Aesthetic of Movement,” an experimental motion graphics series, was inspired by a love for artistic expression and a fascination with color. The creator enjoys observing subtle changes in movement and aims to capture the beauty of color motion through macro experimental video techniques. Therefore, I aim to convey the emotion of seeing colors flowing naturally on the palette, enabling viewers to witness the natural essence of motion.

390 Veeraya Meesri