สายรุ้ง

     สารคดีเรื่อง Finding The Rainbow เป็นเรื่องราวของสายรุ้งบุคคลที่ไม่เคยถูกบันทึกด้วยภาพถ่าย สายรุ้งเป็นยายของผู้สร้างสรรค์ ครั้งหนึ่งเคยถามถึงยายสายรุ้งกับแม่ แม่ก็เล่าว่ายายนั้นเสียชีวิตตั้งแม่เกิด ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นหน้าแม่ของตนเอง ยายสายรุ้งไม่เคยถูกบันทึกด้วยภาพถ่ายแม้แต่ใบเดียว เหลือเพียงความทรงจำของคนที่เคยรู้จักยายสายรุ้ง นำเสนอเป็นสารคดี เรื่องเล่าของยายสายรุ้งจากความทรงจำของคนที่เคยรู้จัก ศึกษากระบวนการสร้างภาพ จากความทรงจำ สารคดีนี้เป็นส่วนประกอบของกระบวนการสร้างภาพที่สามารถระบุตัวตนของยายสายรุ้งที่ไม่เคยถูกบันทึกไว้

     The story of rainbow. In Thai “Rainbow” can be translated as “สายรุ้ง” (Sairung), Sairung is a name of my grandmather, Sairung who have never been captured in photographs, When i was young , I ask my mathor about who my grandmathor was, My mother told me that my grandmother passed away since she was born. My mother has never seen her mother, Sairung was never captured in a photograph, not even once, All that remains are the memories of those who once knew Sairung, Presented as a documentary, The storytelling of Sairung from the memories of those who once knew her. This documentary is part of the process of creating images from memories, Create an image that can identify Grandma Sairung.

 

391 Wutthichai Ainchu