สรวงสวรรค์เหล็กกล้า

     แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเริ่มจากมาจากการที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานชอบศึกษาโลกของเกมหรือนิยาย ที่ไม่ว่าจะจุดใหญ่เล็กทุกจุดจะมีรายละเอียดและเรื่องราวที่น่าสนใจและถึงแม้ว่าผู้สร้างสรรค์จะไม่ได้เล่นเกมหรืออ่านนิยายนั้นๆเลยเรื่องราวพวกนั้น ก็ยังคงน่าสนใจชวนให้ติดตามเสมอ โดยเมืองที่ผู้สร้างสรรค์จะทำการสร้าง นั้นจะมีแหล่งอ้างอิงหลักมาจากวิดิโอเกม League of legends และเมืองในโลกจริงๆ

     The inspiration for creating works starts from the fact that the creator likes to study the world of games or novels, where every big or small point has interesting details and stories, and even if the creator has not played games or read novels at all, those stories are always interesting to follow. The cities that the creators will build are based mainly on League of Legends video games and real world cities.

392 Sila Sangkaew