กับสีฟ้าคราม

     ผลงานภาพถ่ายตึกอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นที่เปิดไฟในระยะเวลาที่ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานภาพถ่ายอาคารของจูเลียน ทัลบอต ตอนที่ข้าพเจ้าได้เห็นผลงานชิ้นนี้ ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงถนนที่ครึกครื้นในระยะเวลาที่ท้องฟ้าเป็นสีที่สมกับชื่อของมัน ถนนที่ต่อให้จะเป็นเวลากลางคืนก็ยังมีรถโลดแล่นไปได้ไม่หยุดหย่อน ถนนที่ถึงแม้ว่าจะค่ำแค่ไหนไม่มีแสงไฟแค่ไหนแต่ก็ยังมีแสงไฟคอยนำทางจากตัวอาคารพาณิชย์ต่างๆเปิดไฟเพื่อให้แสงสว่างกับคนที่ผ่านไปผ่านมา มันทำให้ข้าพเจ้านึกอยากจะขอบคุณอาคารพาณิชย์บนถนนท่าแพและถนนช้างม่อยที่คอยเป็นแสงสว่างให้ใครต่อใครได้มาเหยียบจนทำให้ถนนเส้นเก่าแก่แห่งนั้น……….เป็นถนนที่นิยมในจังหวัดเชียงใหม่

     ข้าพเจ้าจึงอยากถ่ายทอดความรู้สึกที่ตัวข้าพเจ้ามีต่ออาคารบนถนนเส้นเก่าแก่นั้นออกมาเพื่อให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของตัวอาคารที่เปิดไฟในเวลาสีฟ้าจนทำให้ถนนเก่าแก่นั้นครึกครื้นจนถึงทุกวันนี้

     The photographic work of a two-story commercial building illuminated during the time when the sky turns blue has been inspired by the architectural photography of Julian Talbot. When I saw this piece of work, it made me think of bustling streets during the time when the sky matches its name. Even in the dead of night, there are cars constantly moving along the roads. Despite the darkness, there may not be much light, but there are lights guiding from various commercial buildings, illuminating the path for passersby. It made me want to express my gratitude to the commercial buildings on Tha Phae Road and Chang Moi Road that provide light for everyone passing by, turning those old roads into popular ones in Chiang Mai province…

     Therefore, I want to convey the feeling I have towards the buildings on those old roads so that everyone can see the importance of buildings that light up during the blue hour, making those old roads bustling even to this day.

393 Hathaichanok Boontasang