หัวมุมตึก

     ตามหัวถนนต่าง ๆ จะมีตึกเก่าที่ถูกออกแบบมาให้มีตวามโค้งรับกับมุมถนน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองด้านสถาปัตยกรรมในอดีตและมีการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ปัจจุบันตึกพวกนี้ได้ถูกพัฒนาให้เป็นสถานที่ใช้งานต่าง ๆ เช่นร้านกาแฟหรือร้านจักสาน และยังคงอนุรักษ์ความสวยงามของตึกเอาไว้

     เนื่องด้วยปัจจุบันมีกฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมการสร้างตึก จึงทำให้เราไม่สามารถเห็นตึกลักษณะนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปัจจุบัน ผู้จัดทำอยากนำเสนอให้เห็นถึงความสวยงามและโครงสร้างของตึกตามหัวมุมถนนเหล่านี้ และผู้จัดทำอยากเก็บเรื่องราวประวัติศาสตร์ของตึกตามหัวมุมถนนเหล่านี้ไว้เป็นภาพถ่ายที่ยังคงความสวยของตึกเหล่านี้ต่อไป

     Along various street corners, there are old buildings that have been designed to curve in accordance with the street angle, representing distinctive architectural features. These buildings reflect the prosperity of architectural designs in the past and have evolved with the times. Currently, these buildings have been developed into various functional spaces such as coffee shops or boutique stores while still preserving their architectural beauty.

     Due to regulations enacted to control building construction, we no longer see new buildings of this nature being erected. I would like to present the beauty and structure of these street corner buildings and preserve their historical narratives through photographs that capture their enduring beauty.

395 Aidthikorn Jaikrajan