Category Archives: TRY TO FLY Exhibition 2024

392 SILA SANGKAEW

สรวงสวรรค์เหล็กกล้า      แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเริ่มจากมาจากการที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานชอบศึกษาโลกของเกมหรือนิยาย ที่ไม่ว่าจะจุดใหญ่เล็กทุกจุดจะมีรายละเอียดและเรื่องราวที่น่าสนใจและถึงแม้ว่าผู้สร้างสรรค์จะไม่ได้เล่นเกมหรืออ่านนิยายนั้นๆเลยเรื่องราวพวกนั้น ก็ยังคงน่าสนใจชวนให้ติดตามเสมอ โดยเมืองที่ผู้สร้างสรรค์จะทำการสร้าง นั้นจะมีแหล่งอ้างอิงหลักมาจากวิดิโอเกม League of legends และเมืองในโลกจริงๆ      The inspiration for creating works starts from the fact that the creator likes to study the world of games or novels, where every big or small point has interesting details and stories, and even if the creator has not played games […]

วรลภย์ ลาชมภู

เดินฝันในเมืองฝุ่น      ผู้สร้างสรรค์ได้ทดลองนำกระบวนการถ่ายภาพเชิง Dreamscape ในการเดินทางกลับไปยังเมืองที่ได้เติบโตมา และการทับซ้อนของ personal space กับตัวเมืองอุตสาหกรรมเพื่อสำรวจพื้นที่และกระทำการทดลองความสัมพันธ์ต่อความรู้สึกนึกคิดภายในของตนเองเพื่อค้นหาคำตอบที่ไม่เคยอยู่ในนั้น      The creators experimented with dreamscape photography and returned to the city where they grew up. and the overlapping of personal space with the industrial city in order to explore the area and experiment with relationships with one’s own inner feelings to find answers […]

368 NATTHASETH SINLAWAN

เดินเล่นในเชียงใหม่       จุดเริ่มต้นของงานนี้นั้นเกิดมาจากการที่ผมนั้นได้มีโอกาสเดินเล่นในบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่ และพกกล้องไปเดินเล่นใช้ชีวิตภายในเมือง และเจอกับผู้คนมากมายจึงเลือกที่จะถ่ายช่วงจังหวะหรือการกระทำของคนเหล่านั้นเก็บไว้ และพอเวลาเริ่มผ่านไปผมนั้นจึงมีความเริ่มสนใจในการถ่ายภาพในเชิงที่เรียกว่าสตรีท [ Street ] มากยิ่งขึ้น โดยมีช่างภาพ อาทิเช่น Garry Winogrand หรือ Alex Webb เป็นต้น ซึ่งภาพทั้งหมดเองนั้นจะเป็นภาพขาวดำเพื่อให้เห็นความเปรียบต่างของแบบและตัดทอนสิ่งที่เป็นสีออก        สิ่งที่อยากจะสื่อสารผ่านงานนี้นั้นคือจะเป็นการถ่ายทอดถึงการถ่ายสตรีทภาพขาวดำเชียงใหม่หรือเป็นการถ่ายสตรีทรอบตัวของผมในชีวิตประจำวันทั่วไปในเชียงใหม่ของผมเอง ในแต่ละที่ที่ผมไปมา เช่น กาดหลวง กาดเมืองใหม่ ประตูท่าแพ และที่อื่นๆ ในคูเมืองเชียงใหม่หรือเลยตัวเมืองออกไปเล็กๆ น้อยๆ สิ่งที่ผลงานของผมนั้นคาดหวังนั้นคือการได้เห็นถึงภาพถ่ายสตรีทในแบบของผมเองการได้เห็นภาพที่ตรงจังหวะและการเล่นกับแสงและเงา และได้เห็นผู้คนภายในภาพนั้นๆ และยังเหมือนเป็นการถ่ายทอดบรรยากาศ ณ ที่ตรงนั้น ออกมาให้ผู้ชมนั้นเห็นอีกด้วย       The beginning of this work arose when I had the opportunity to walk […]

384 YOTMONGKOL CHAIMONGK

คอลเลคชั่น      เคยมีคำพูดที่กล่าวไว้ว่า ตัวตนของเราประกอบมาจากสิ่งต่างๆของผู้คนรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นความชอบ หรือนิสัย หากเราสังเกตจะพบว่าผู้คนรอบตัวเรา โดยเฉพาะคนที่สนิทกับเรา คนนั้นจะมีความชอบหรือนิสัยที่คล้ายเรามาก ผู้สร้างจึงนำแนวคิดนี้มาผสมกับของสะสมของผู้สร้าง ที่มีเอกลักษณ์และตัวตนของผู้สร้างที่สุด ในที่นี้คือกันพลา โดย มีทั้งความชอบเรื่องการสะสม ชอบหุ่นยนต์ ความพึงพอใจที่ได้ซื้อ เป็นต้น       การจัดเรียงมีการแยกชิ้นส่วนแต่ละส่วนเป็น หัว ตัว แขน ขา และอาวุธ จัดเรียงแต่ละชิ้นให้เหมือนตอนที่กำลังประกอบ แต่ละชิ้นจะสื่อถึงบางสิ่งบางอย่างที่ผู้สร้างได้รับมาจากคนอื่น เช่น นิสัย หรือความชอบ และนำมารวมกันเป็นชิ้นหลัก 1 ชิ้นที่สื่อ ถึงหลายสิ่งที่รับมาได้กลายมาเป็นความชอบของผู้สร้างเองแล้ว และเมื่อนำทุกชิ้นมารวมกันก็จะกลายเป็นตัวตนของผู้สร้างในท้ายที่สุด       There was a proverb that stated, “The things of the people around us make up […]

373 NONTHANA THUNYATHANA

ความสับสนในใจ ความขัดแย้งของจิตใจ      คือโปรเจกต์ที่ทำเพื่อสื่อถึงอารมณ์และสภาพจิตใจของตัวแบบแต่ละคนโดยแต่ละรูปที่ทำจะสื่อถึงสภาพความคิดที่สับสน วกวน,วุ่นนวายทางความคิด เนื่องจากคนรอบตัวของผู้ทำ มีอารมณ์หลายรูปแบบ ดังนั้นผู้ทำเลยอยากสื่อว่าอารมณ์นั้นออกมาในแบบที่ผู้ทำอยากจะนำเสนอทั้งความเศร้า สับสน คิดวกวน ที่ถูกสื่อออกมาให้ผู้ชมได้เห็น Conflict of the mind     It is a project to convey the mood and state of mind of each subject. Each picture that is taken will convey a state of confused, chaotic, chaotic thinking. Because of the people around the creator, there […]

372 THIPOK PENGJUN

ไม่สงวน      ผลงานภาพถ่ายชุดนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพถ่าย ของช่างภาพที่มีชื่อเสียงในอดีตที่เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลก 3 ท่าน ได้แก่ Richard Alvedon, Peter LindberghและSteven Meisel ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจที่จะพัฒนาเทคนิคด้านการถ่ายภาพบุคคล สถานที่และงานแฟชั่น โดยใช้ฉากหลังเป็นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่      This photoshoot collection draws inspiration from the works of three renowned photographers who are globally recognized figures from the past Richard Avedon, Peter Lindbergh, and Steven Meisel. The creators were keen on developing techniques in portrait, […]

366 NATTHAPON SINGSAN

อาคารย่านนิมาน      นิมมานคือย่านท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีคนหลากหลายประเทศมาเยี่ยมชมและซื้อของฝากอยู่เสมออีกทั้งความหลากหลายของอาคารสถาปัตยกรรมต่างที่ดูแต่ต่างไม่เหมือนกันไปตามแต่ละที่เขตของนิมมานซึ่งนั้นทำให้ตัวอาคารของนิมมานนั้นมีความหลากหลายและมีความเอกลักษณ์ของตัวอาคารเองที่เด่นจะตัวอาคารอื่นในแถบใกล้กัน      ผลงานนี้คือการถ่ายทอดมุมมองของตัวผมที่ได้เดินผ่านย่านนิมมานอยู่เป็นประจำทั้งการขับผ่านและเดินเท้าซึ่งทำให้เห็นความหลากหลาของตัวอาคารในนิมมานมากมายแต่ส่วนที่ได้เจอนั้นจะมีแต่ความรกและความยุ่งเหยิงของนิมมานทั้งสายไฟทั้งรถตและอื่นๆอีกมากที่ทำใไให้สภาพโดยรอบของตัวอาคารนั้นมันมีความรกรุงรังและดูไม่สวยงามตามสิ่งที่เราจะมอง      ตัวผมหวังว่าผลงานนี้จะทำให้ทุกคนเห็นถึงมุมมองของคนที่ได้อยู่ใกล้ชิดและเดินทางไปมาในนิมมานว่านิมมานมีอาคารรูปแบบต่างที่สวยงามที่ไม่เหมือนกันที่มีพร้อมกับความรกรุงรังของเขตนิมมานที่เป็นเอกลักษณ์และยั่งคงอยู่ไม่แยกจากกันได้ของย่านนิมมานแห่งนี้      Nimman is a tourist district in Chiang Mai province where people from many countries come to visit and buy souvenirs. There are also a variety of buildings and architecture that look different but are different in each district of Nimman, which makes the […]

378 PIMTAWAN LERTRAPIN

เค้กในโอกาสเฉลิมฉลอง      “เค้ก” นั้นถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองในโอกาสที่น่ายินดี ผลงานภาพถ่ายชุดนี้จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวของเค้กในโอกาสเฉลิมฉลอง โดยผู้สร้างสรรค์ได้นำเทคนิคการถ่ายภาพหุ่นนิ่ง (Still Life Photography) มาใช้เพื่อถ่ายทอดภาพของเค้ก (Cake) ในบรรยากาศของงานเฉลิมฉลองที่แตกต่างกัน อันได้แก่ เค้กขอนไม้ (Yule Log Cake) ในบรรยากาศงานเฉลิมฉลองวันคริสมาสต์ (Christmas) เค้กวันเกิด (Birthday Cake) ในบรรยากาศงานเฉลิมฉลองวันเกิด (Birthday) และเค้กแต่งงาน (Wedding Cake) ในบรรยากาศงานเฉลิมฉลองวันแต่งงาน (Wedding) เพื่อให้ผู้ชมได้รู้สึกถึงบรรยากาศของแต่ละงานเฉลิมฉลองที่แตกต่างกันผ่านอารมณ์ โทนสีและการจำลองบรรยากาศของแต่ละงานเฉลิมฉลองในการรับประทานเค้กทั้ง3ชนิดนี้      “Cake” is a symbolizes of celebration on joyful occasions. This photography series will be a represent the story of cake in […]

376 PANFA SRIPASANG

ลมมอง      ผลงานภาพถ่ายชุด Wind Spirit and Glimpse บอกเล่าถึงสายลมในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นและเกาหลี สายลมมักใช้เรียกหรือแทนวิญญาณคนที่จากไป เช่นตู้โทรศัพท์สายลมของในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นเป็นสถานที่ให้คนญี่กล่าวทักทายหรือฝากข้อความไปถึงคนรักที่จากไปผ่านสายลมอันแผ่วเบา      ผลงานภาพถ่ายชุดนี้ผู้สร้างสรรค์ต้องการนำเสนอมุมมองหากผู้สร้างสรรค์ได้จากไปแล้วเดินทางไปตามสายลมที่พัดผ่านตัวผู้สร้างสรรค์เลือกที่จะพัดผ่านไป ณ ที่ใดและกลับไปที่ไหน ผ่านภาพถ่ายแนวความคิดที่ผสมผสานกับถ่ายถ่าย self-portrait ด้วยเทคนิค slow shutter speed และผสมแสงแฟลชในการเล่าเรื่อง      This photography series “Wind Spirit and Glimpse” tells the story of the wind in the beliefs of Japanese and Korean people. The wind is often used to call or represent […]

360 CHAYADA THANAN

อดีต & ปัจจุบัน     ผลงานชุด Past and Present ผลงานเทคนิคสื่อผสมหรือศิลปะการปะติดปะต่อ Collage Art นำเสนอถึงความหมายและการเปลี่ยนแปลงของบุคคลจากอดีตสู่ปัจจุบันที่ได้มีการผันเปลี่ยนไปตามกาลเวลา โดยบ่มเพาะการเปลี่ยนแปลงจากการหล่อหลอมของสภาพแวดล้อม รวมถึงบุคคลที่อยู่รอบตัว เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลถึงการเป็นอยู่ในทุกวันนี้     ผู้สร้างสรรค์มีความเชื่อในความคิดที่ว่า “อยากเป็นคนแบบไหน ให้พาตัวเองไปอยู่ใกล้กับคนแบบนั้น” หรือ “อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหน เราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้น” หากเมื่อได้ลองย้อนมอง และสังเกตตนเองจึงได้รับรู้ว่าตัวเราเองได้แปรเปลี่ยนไปตามผู้คนและสภาพแวดล้อมที่เราได้อยู่ ณ ขณะนั้นจริง      The series “Past and Present” is created using a mixed media technique or the art of collage. The entire body of work presents the transformation […]