ผลงานวิชา Creative Project 1 
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

Try to fly

    เป็นการพูดถึงนกนางนวลที่กำลังหัดบินออกไปเพื่อจะออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกเปรียบเสมือน นศ.ชั้นปี3 ที่กำลังหัดทำธีสิสเพื่อให้พร้อมกับการทำธีสิสจริงในชั้นปีที่ 4

Show Case

TRY TO FLY  EXHIBITION